Menu
Search
×

WNIOSKI O UCHYLENIE NIEDOPUSZCZALNOŚCI

NASZE BIURO IMIGRACYJNE W CHICAGO WALCZY DLA CIEBIE

Nasze biuro imigracyjne w Chicago jest po Twojej stronie

Zdarzają się sytuacje, w których Urząd Imigracyjny może odmówić wstępu imigrantom lub nieimigrantom. Zazwyczaj urzędnik konsularny informuje ich o podstawach niedopuszczalności.

Zarówno imigranci, którzy poszukują stałego pobytu redydenta, jak i imigranci, którzy chcą tymczasowo odwiedzić Stany Zjednoczone, mogą ubiegać się o uchylenie niedopuszczalności. Prawdopodobieństwo wygranej zależy często od konkretnych podstaw zadeklarowanych przez służby imigracyjne. Sukces może polegać na wykazaniu czy dana osoba ma powiązania ze Stanami Zjednoczonymi i to, że zezwalając na wjazd, w jakiś sposób przyniesie korzyści narodowi.

Minsky, McCormick & Hallagan, P.C. może pomóc ze wszystkimi rodzajami wniosków, w tym wniosków I-601 i I-212 oraz wnioskami nieimigracyjnymi.

Złożenie wniosku o uchylenie niedopuszczalności

Wniosek I-601 można złożyć, gdy cudzoziemiec zostanie uznany za niezdolnego do uzyskania wizy imigracyjnej lub dostosowania statusu na podstawie niedopuszczalności. Cudzoziemiec musi wykazać, że odmowa przyjęcia będzie skutkowała ogromnymi trudnościami dla danego cudzoziemieca.

Ustalenie, czy jest to skrajne utrudnienie, zależy od dokumentacji, którą zapewnia wnioskodawca. Czynniki, które mogą być stosowane obejmują:

  • Zdrowie
  • Względy finansowe
  • Edukacje
  • Względy osobiste
  • Inne szczególne okoliczności

W takich chwilach potrzebujesz pomocy naszego biura imigracyjnego w Chicago, IL. Pomożemy Ci skompletować dobrze zorganizowany i szczegółowy pakiet dokumentów wspierających Twoją aplikację o uchylenie niedopuszczalności.

Złożenie wniosku o ponowny wstęp po deportacji lub usunięciu

Wniosek I-212 jest wymagany, gdy wnioskodawca został usunięty i chce złożyć wniosek o ponowne przyjęcie do Stanów Zjednoczonych. Czynniki, które mogą być wybrane przez biuro USCIS, obejmują moralny charakter wnioskodawcy, jak dawno wnioskodawca był deportowany, zapotrzebowanie na usługi wnioskodawcy w Stanach Zjednoczonych, czas przebywania wnioskodawcy w Stanach Zjednoczonych i trudności, jakie deportacja oznaczałaby dla wnioskodawcy lub rodziny wnioskodawcy. Inne czynniki mogą obejmować wszelkie dowody reformacji i rehabilitacji.

Nasi prawnicy mają wiedzę, która pomoże Ci ponownie ubiegać się o przyjazd do Stanów Zjednoczonych. Pod taką presją, chcesz, abyśmy pomogli Ci z twoim wnioskiem imigracyjnym lub nieimigracyjnym.

Zadzwoń do naszego Biura Imigracyjnego w Chicago, aby uzyskać pomoc

Przygotowywanie imigrcyjnego lub nieimigracyjnego wniosku o niedopuszczalność może być jednym z najtrudniejszych aspektów prawa imigracyjnego. Dlatego potrzebujesz naszego wieloletniego doświadczenia z prawem, kiedy tak wiele może zależeć od jednej aplikacji. Zadzwoń do Minsky, McCormick & Hallagan, P.C. na (312) 427-6163 lub skontaktuj się z nami przez Internet. Nasze biuro imigracyjne znajduje się w centrum Chicago.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Left Fields
Middle Fields
Right Fields
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Sign Up for Our
Newsletter

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.